Snodo sopravasca TSV52 – TSV51

Finitura cromo.
Snodo per sopravasca
Ricambio per modello TSV52 – TSV51.